Eventpushing a Kongres Management - k získání více zákazníků!

 

Rádi oslovujeme všechny potenciální zákazníky na jejich akcích v místě, v regionu i v mezinárodní lokalitě, a to samozřejmě v požadovaných jazycích a zveme je zdvořile za účelem získání prvotních kontaktů. To napomáhá nejvíce jejich vedení. V každém případě je třeba, aby tyto události byly hojně navštěvované. Vaše akce v každém případě stojí za to, aby byly hojně navštěvovány. Osobní pozvání je mimořádně účinnou metodu k získání většího počtu zákazníků než časté a písemné pozvání nebo pozvání prostřednictvím e-mailu. Díky našim agentům v Lvově na západní Ukrajině se stala konference zvláště nákladově efektivním způsobem, a to i v případě probíhajících událostí v Německu, Rakousku nebo jinde v Evropě. Oslovujeme své potenciální zákazníky v těchto zemích v němčině nebo v jiných jazycích.

KONTAKTUJTE NÁS! ▼