SŁUŻBY PORATUNKU - NA ZWIĄZKU W DOWOLNYM CZASIE!

Bez względu na to, czy to awaryjna służba naprawcza, czy służba bezpieczeństwa, czy jakakolwiek inna, klienci Państwa muszą otrzymywać odpowiedź przez infolinię w ciągu całej doby – w wikend, w dni świąteczne, przecież Państwo odpowiadają za funkcjonowanie ważnych systemów technicznych, nadanie usług i t.d. albo chcą ich zaproponować na wymaganie. Z radością przyjmiemy telefon zamiast Państwa i przeadresujemy wezwania pracownikom Państwa. 

KONTAKTUJTE NÁS! ▼