Eine Callcentermitarbeiterin mit Headset

Je vašim přáním najmout si pomocnou sílu na částečný úvazek nebo hned kompletní pracoviště z 1090 Euro?

Přáli byste si, aby hovory vašich zákazníků v jejich mateřské řeči převzala asistentka, nebo je předala dál na někoho, kdo bude všemu rozumět? To platí také pro e-mailovou poštu a ostatní korespondenci. Již od 1090,- Euro měsíčně vám nabízíme kompletní administrativní pracoviště se zaměstnancem na plný úvazek, nebo jen na 40 hodin týdně. Kancelář bude plně zařízená - s PC, tiskárnou, telefonem a scannerem. Vaši zákazníci komunikují s asistentem, popř. asistentkou v polštině, ruštině, ukrajinštině a v dalších jazycích, vy s nimi budete komunikovat německy nebo anglicky.

Vaše nová pracovní síla je pro vás a vaše zákazníky k zastižení na telefonním čísle místního tarifu v Německu nebo v Rakousku. Dokonce poplatky za hovory, které běžně spadají do nákladů za kancelář, jsou již zahrnuty v ceně 1090,- Euro. Váš nový administrativní zaměstnanec na plný či částečný úvazek je na tomto německém nebo rakouském telefonním čísle k zastižení nejen pro vás a vaše zákazníky, ale může z tohoto čísla i aktivně telefonovat. Hovory do jiných zemí jsou bez problémů možné, stejně tak napojení na IT infrastrukturu. Při pronájmu kompletního administrativního pracoviště se bude hlásit tatáž osoba jménem vaší firmy. Je to důležité zvláště, pokud zákazník volá vícekrát za den. Mezitím může samozřejmě vaše nová asistentka vyřizovat ostatní administrativu, s ohledem k její dobré znalosti němčiny.

KONTAKTUJTE NÁS! ▼