Eine Frau mit Headset

Call center: przyjęcie zamówień i infolinia

«Klient — to król!» — Pański klienci i Państwo, jako pracodawca, mają priorytet w naszym Call center! Podtrzymujemy stały kontakt z klientami Państwa i gwarantujemy wysoki poziom zadowolenia ich wszystkich zapytań dzięki indywidualnemu podejściu i szybkiemu reagowaniu. Nasz zespół może obsługiwać klasyczne infolinii, przyjmować/rejestrować zamówienia i skargi. Pański klienci mogą z nami komunikować nie tylko przez telefon, lecz i drogą elektroniczną.

Dokładniej…

 

Usługi w językach obcych za pomocy wszystkich najnowszych środków komunikacji i wielojęzykowość — to akcenty Call center «MSV Multicall». Nasi wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy gwarantują sukces Pańskiemu projektu outsourcingowemu, nawet jeśli Państwo zamówią nas tylko jak Call center dla przeadresowania wezwań. Chętnie przeprowadzimy BPO-analizę, która pokaże, jakie zadania Państwu będzie docelowo przekazać nam, a jakimi — zajmować się samodzielnie. Więc, niech Państwo otrzymają najlepszą jakość za mniejsze koszty!

Dokładniej…

Ein Baum mit den Fahnen der europäischen Staaten

Viele Leute stehen in der Schlange und warten

Promocja środków, organizacja kongresów przez nasze Call center, a także zabezpieczenie służby pogotowia ratunkowego — oto jeszcze kilka naszych atrakcyjnych propozycji!

 Dokładniej…

Menschenhände halten die Buchstaben, aus denen sich ein Wort „Emergency“ ergibt

 Dokładniej…

KONTAKT Z NAMI! ▼