Najbardziej dostępna cena na telemarketing i przesłuchanie w języku ojczystym klientów Państwa!

 
Die Mitarbeiterin bespricht einen Termin per Telefon

Przeprowadzimy telemarketing, przesłuchanie czy inną pracę z klientami Państwa za niewielką opłatę siłami naszych filii w Czechach i w Ukrainie Zachodniej przy współpracy z naszym partnerem w Austrii, który gwarantuje jakość usług i udane wykonanie zadania! Oprócz sprzedaży produktów przez telefon, przesłuchań stałych klientów czy ogólnych przesłuchań ludności, również proponujemy śledzenie Pańskiej korespondencji, uzgodnienia czasu spotkań z klientami poza biurem, kontrolę dostawy materiałów reklamowych i t.d. Jeśli rozmowa dotyczy sprzedaży produkcji, to nasi współpracownicy będą rozmawiać z klientem w jego języku ojczystym. Teraz to mogą być czeski, słowacki, polski, ukraiński i rosyjski języki. Usługi w innych językach — jak, na przykład, węgierskim czy rumuńskim — potrafimy nadać po pewnym czasie po powstaniu takiej potrzeby. Dla innych projektów komunikacyjnych proponujemy Państwu za korzystną cenę usługi naszych współpracowników ze świetną wiedzą języków niemieckich i angielskich. Możliwe są różne formy opłaty, za wyjątkiem czystych modeli komisowych. Wykonaniem umowy kierują bezpośrednio z Austrii, dlatego Państwo nie będą mieli dodatkowych kosztów na kontrolę za wykonaniem, obcowaniem, nauczaniem personelu i t.d.  Swojej wysokiej reputacji wśród czołowych firm na rynku niemieckojęzycznym «MSV Multicall» zawdzięcza na 100% prawidłowemu i szybkiemu opracowywaniu ich zamówień.

KONTAKT Z NAMI! ▼